New PUBG Mobile Gameloop Emulator ME Bypass For New update V.0.16.5

New PUBG Mobile Gameloop Emulator ME Bypass For New update V.0.16.5

PASSWORD - abenk

its necessary to install xposed and appenv to

prevent 10 minutes ban in global pubg for  only

global pubg use latest UI (dont use old ui  or else

2 months ban ) on latest ui you may encounter

10 minutes ban isssue for only global pubg ,

enjoy with other versions . when you are done

playing don't forget to replace your original hosts

or else

you may encounter some internet issue or error .

cần thiết để cài đặt xposed và appenv để

ngăn chặn 10 phút cấm trong pubg toàn cầu chỉ

pubg toàn cầu sử dụng UI mới nhất (không sử dụng ui cũ hoặc cách khác

2 tháng cấm) đối với ui mới nhất bạn có thể gặp phải

10 phút cấm ngay bây giờ chỉ dành cho pubg toàn cầu,

thưởng thức với các phiên bản khác. khi bạn hoàn thành

chơi đừng quên thay thế máy chủ ban đầu của bạn

nếu không

bạn có thể gặp một số vấn đề hoặc lỗi internet.

Fix 98 Sinki toll : Download 


DOWNLOAD HACK LINK

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0