ExtrimHack - hack CSGO free

ExtrimHack - hack CSGO free

ExtrimHack - hack CSGO free

Chú Ý :

+ + Hack nghiễm nhiên là virus vì vậy chủ động đóng băng dữ liệu

và bảo vệ dữ liệu ( The default hack is virus infection, data freezing and protecting important data )

Tải về phần mềm đóng băng ổ cứng :     Download   

++ Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng tài khoản khách để hach

How to run:
  1. First of all: close CS GO and Steam!(Trước hết: đóng CS GO và Steam!)
  2. Then run Cheat exe.(Sau đó chạy Cheat exe.)
  3. Click "Start".( nhấp start)
  4. Launch Steam and Counter-Strike Global Offensive.(Khởi động Steam và Counter-Strike Global Offensive.)


You will hear a beep sound, it means cheat has been injected.
You just need to configure the functions.
You can minimize the cheat menu using the Insert or SHIFT + F5.

(Bạn sẽ nghe thấy một tiếng bíp, nó có nghĩa là gian lận đã được tiêm.
Bạn chỉ cần cấu hình các chức năng.
Bạn có thể thu nhỏ menu cheat bằng cách sử dụng  Chèn hoặc  SHIFT + F5 .)

Features:
  • AimBot (Legit bot) 
  • WallHack (ESP) 
  • Skin Changer

DOWNLOAD HACK LINK

Phản ứng của bạn là gì?

like
2
dislike
12
love
6
funny
5
angry
2
sad
2
wow
1