PUBG Lite - Hộp 3D ESP, Aimbot, AimFOV

PUBG Lite - Hộp 3D ESP, Aimbot, AimFOV

PUBG Lite - Hộp 3D ESP, Aimbot, AimFOV
PUBG Lite - Hộp 3D ESP, Aimbot, AimFOV

Chú Ý :

+ + Hack nghiễm nhiên là virus vì vậy chủ động đóng băng dữ liệu

và bảo vệ dữ liệu ( The default hack is virus infection, data freezing and protecting important data )

Tải về phần mềm đóng băng ổ cứng :     Download   

++ Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng tài khoản khách để hach

 Đổi Ngôn Ngữ máy tính và giả lập sang tiếng trung

Legit Aimbot (Chuột phải) [Cảm giác cao -> bao gồm aimbot]
Aimbot FOV
F1 = Tắt ESP
F2 = Tắt Aimbot
F3 = Tắt FOV

Làm thế nào để sử dụng bản hack này?
1. Mở PUBG Lite, đi đến sảnh.
2. Nhấp vào Tiêm (Nút trái ) Bạn đã tìm thấy 2 nút chọn nút bên trái có nghĩa là {Tiêm}.
3. Đóng GoogleChorme


DOWNLOAD HACK LINK

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0