PUBG MOBILE 1.6.0 LESS RECOIL WHITE BODY | 90FPS | LESS GRASS CONFIG

PUBG MOBILE 1.6.0 LESS RECOIL WHITE BODY | 90FPS | LESS GRASS CONFIG

PUBG MOBILE 1.6.0 LESS RECOIL WHITE BODY | 90FPS | LESS GRASS CONFIG

Features:
- PURE WHITE BODY COLOR
- LESS GRASS 40%
- FOG (NORMAL) 
- 90 FPS
- LESS SMOKE 80%
- BLACK SKY
- WORK ALL PUBG 1.6.0
- WORK 32BIT & 64BIT
- WORK ROOT/NO ROOT

Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng tài khoản khách để hach
how to use ++++>> https://t.me/hackpubginf0/9


DOWNLOAD HACK LINK

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
4
sad
0
wow
0